Skriv ut
Kategori: Pressmeddelande

Svenska hushåll pressas av historiskt höga elpriser. Här och nu behövs åtgärder som kan mildra effekterna av detta. Därför föreslår Moderaterna att elskatten tillfälligt slopas under januari och februari 2022. Det meddelade Elisabeth Svantesson på en presskonferens idag.

Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion – såsom kärnkraft – har avvecklats. Det ger höga pristoppar. Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året.

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll. Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Det betyder att hushållen betalar mer i skatt när elen blir dyrare, och att statens intäkter ökar när elpriset stiger. Under den senaste tiden har ökningen av skatteintäkterna varit betydande, givet prisutvecklingen på el. 

Det är inte rimligt att staten ska tjäna på att elpriserna skenar. Skulle de höga priserna bestå under vintern motsvarar det ökade momsintäkter på hela 7 miljarder kronor. Dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. Moderaterna föreslår därför att skatten på el tillfälligt slopas under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1 500-2 000kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen. 

Det här är en åtgärd som gör skillnad på kort sikt. Men  på längre sikt behöver Sveriges energipolitik läggas om för att säkra en stabil och fossilfri elproduktion.