Kritiken mot ett nytt scenhus går vidare. Per Wahlberg, ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, tycker att socialdemokraterna skall titta i backspegeln och se hur utvecklingen varit med andra skrytbyggen. Han nämnder bland annat Nordichallen, Tonhallen och parkeringshusen.

Debatten om nytt scenhus rullar vidare efter förra veckans kommunstyrelse. Majoriteten (s) och (v) fortsätter att hävda hur förträfflig lösningen för det nya scenhuset är. Det finns dock all anledning att vara misstänksam mot de kalkyler och fakta som presenteras. Kostnaderna för kommunen som helhet kommer att öka med mer än det som renoveringsalternativet medför, vad händer efter 2006?.

Vid upprepade tillfällen har majoriteten stått på barrikaderna och talat om hur förträfflig deras investeringar är. Det kommer att ”lyfta Sundsvall”, ”kommer att leda utvecklingen framåt”, ”kommer att ge stora överskott”, så har det låtit många gånger tidigare. Det vore kanske på sin plats att tala om hur tonerna ljöd vid planeringen av Nordichallen, om Eva Back drar sig till minnes så kostade den investeringen många extra miljoner och innebar inte alls att Sundsvall sattes på kartan som mässcentrum. Bygget av parkeringshusen på Norrmalm utmålades som en lysande idé, även den notan belastade kommunens skattebetalare med extra kostnader under fjolåret.

Tonhallen skulle innebära ett stort steg för Sundsvalls musikalliv, en tonhall som kammarorkestern inte kan öva i pga dess felaktiga planering, de övar hellre i stadshuset !. Det vore på tiden att även den styrande majoriteten tittade i backspegeln hur de tidigare utlovade ”fantastiska projekten” de facto åsamkat Sundsvalls skattebetalare stora extra kostnader.

När ni ändå tittar på hur ufallen blivit, kika lite extra på hur de s.k. förträffliga finansieringarna utfallit, extra kostnader för Sundsvalls invånare på närmare 100 miljoner kr på två projekt(Nordichallen och parkeringshusen). Självklart skall arbetsmiljöproblemen i nuvarande teater lösas, men så länge inte någon arbetsmiljörapport presenterats, inte heller ett någorlunda väl utarbetat förslag till upprustning går det inte att säga ja till bygge av ett nytt scenhus.

Per Wahlberg (m)