Med anledning av centerpartisterna Hans Forsbergs och Sanna Jonssons insändare ”Vi är inte nöjda över beslutet om Allsta skola – men vi måste ta ansvar för kommunen som helhet” i ST 28/4.
Nedläggningen av Allsta skola har berört många, vilket inte minst visat sig genom föräldrars och Allstabors engagemang för byns skola. Redan år 2019, när Allsta skola var föremål för eventuell nedläggning, sa vi i Moderaterna tillsammans med Liberalerna och Kristdemokraterna nej till en nedläggning.

När frågan nu aktualiserats igen står vi fast vid vårt besked – Allsta skola ska vara kvar.
Tyvärr håller inte de styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet med oss. Utan klubbar istället igenom en nedläggning av skolan i Allsta. I det läget hade det varit angeläget att lägga tiden på att förklara sitt resonemang och ta ansvar för det beslut de själva tagit.

Men det gör de inte, Centerpartiet väljer i stället att skylla nedläggningen av Allsta skola på föräldrarna och på Moderaterna. Det är en sällan skådad ansvarsflykt.

Centerpartiet är det enda parti i Sundsvalls kommun som varit med och styrt kommunen oavbrutet sedan år 2010. Det ger Centerpartiet en unik möjlighet att påverka, förändra och leda kommunen i den riktning som önskas. Exempelvis hade Centerpartiet kunnat vidta åtgärder för att förändra elevantalet på Allsta skola, men dessa åtgärder har lyst med sin frånvaro och effekten av det ser vi nu. Vi undrar därför – den kampvilja som Centerpartiet visade för landsbygden för två mandatperioder sedan, var finns den nu?

Den nutida verklighetsbilden visar att Centerpartiet, i sin allians med vänstern, sviker landsbygden.
Den inköpsstrategi de refererar till i debattartikeln är ett tydligt exempel. På grund av orimliga krav i upphandlingsförfarandet stängs småföretagare i kommunen ute, till förmån för större och mer väletablerade företag. Samtidigt kan vi se, när landsbygdsprogrammet följs upp, att det inte finns någon ökning av antalet nystartade företag på landsbygden.

Hur är detta att värna småföretagandet och landsbygden? I sammanhanget kan man också fråga sig – är en socialistisk inköpsstrategi hellre att föredra för Centerpartiet än skolor på landsbygden?


Viktoria Jansson (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Sven Bredberg (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Jörgen Eriksson (M)
Barn- och utbildningsnämnden