Skriv ut
Kategori: Insändare

Med anledning av insändaren "S: Vårt vallöfte är uppfyllt – framtiden för Folkets hus i Matfors är säkrad" i ST 2/5.

Det politiska minnet hos Socialdemokraterna är kort när det passar. Låt oss påminna om vad som hänt. Folket hus i Matfors, numera Matfors Allaktivitetshus, gick i konkurs i mars 2009. Detta efter år av dålig ekonomi.

Kommunen hade ett borgensåtagande (skattebetalarna fick ta risken) som tidigare S-majoritet hade tecknat. Vanligt förekommande då det gäller organisationer som ligger socialdemokraterna nära.

 

Efter konkursen beslutade den dåvarande S-ledningen mot Moderaternas vilja att ta över fastigheten. Att verksamheten gick minus var väl känt när Socialdemokraterna beslutade att kommunen/skattebetalarna skulle ta över.

Förra mandatperioden erbjöd vi i Alliansen och Miljöpartiet föreningen att få ta över Folket hus för en krona. Nödvändigt underhåll skulle göras av kommunen först. Vi ville skapa goda förutsättningar för en mötesplats i Matfors, drivet av lokala krafter.
Man tackade nej till erbjudandet. Det var synd. Vår övertygelse är att ett lokalt ägande med stöd i det lokala närings- och föreningslivet kan utveckla både lokal och verksamhet. Detta på ett mycket bättre sätt än kommunen som ägare.

Kommunens kärna är vård, skola och omsorg. Kommunen har idag ett gigantiskt miljonunderskott i socialnämnden och i barn- och utbildningsnämnden och vi måste prioritera, även om det är svårt. Vi moderater kommer alltid att prioritera vård, skola och omsorg först.

Vi tror på lokalt engagemang och på människors förmåga och drivkrafter, det är tråkigt att Socialdemokraterna inte gör det.

Våra frågor till Socialdemokraterna blir därför: Är ni beredda att ta över alla föreningars lokaler och anläggningar när ekonomin går dåligt? Eller gäller det bara när det är föreningar som står er politiskt nära?

Jörgen Berglund (M)
Oppositionsråd
Patrik Gustavsson (M)
Gruppledare Kultur- och Fritidsnämnden