I DN den 12 september kan vi läsa om hur brittiska Independent och itlalienska Corriera della Sera har framhävt ett samband mellan det kommande norska regeringspartiet Fremskrittspartiet och massmördaren Anders Behring Breivik. Denne hade varit medlem i partiet 1999 – 2004.

Kopplingen betraktas – vilket är rimligt - som bekymmersam för både Norge och Fremskrittspartiet. Ett förslag från detta parti om hur man skulle kunna komma till rätta med problemet verkar dock naiv: ”Utrikesdepartementet bör se till att man informerar journalister, tidningar och nyhetskanaler i respektive länder om det faktiska förhållandet”, har partiets vice ordförande sagt.

Tidningsmagnaten Randoph Hearst tillskrivs yttrandet ”Konttollera aldrig en nyhet/före publicering/!” Under alla förhållanden tycks det vara mycket frestande att ta fasta på tämligen lösa rykten och framställa sådana som sanningar, om detta leder till uppmärksamhet och upplageframgångar. Med en sådan värdegrund för publicistik kommer information av det slag partiet rekomenderar att te sig ovälkommen och något som man gärna blundar för.

Med dagens Internet och alla sökmöjligheter, som finns, är det i fall som detta lätt att vara grävande journalist utan att behöva lägga ned särskilt stor möda och tid. Dagens journalister har rimligen skaffat sig både kunskaper om och färdigheter i detta. Media som arbetar utifrån en värdegrund, som går ut på att leverera seriös journalistik, skulle alltså inte ha behov av information från exempelvis det norska utrikesdepartementet.Det finns s.k. gul press, där vi inte har förväntningar på att vinklad rapportering skall undvikas. I övriga fall har vi rätt att förvänta oss inte bara ambitionen att undvika sådan vinkling. Vi har också rätt att förvänta oss att där finns kompetens att lyckas i förhållande till ambitionen!

Bertil Lindström (M)