EU är inte svaret på alla utmaningar och hinder. Men Nya Moderaterna är övertygade om att ett enat och öppet Europa har många fördelar och möjligheter, skriver riksdagsledamöterna Eva Lohman (M) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Visste du att 6 av 10 beslut som fattas i din kommun har sitt ursprung i EU¬regler? Det kan till exempel handla om vilka krav som får ställas när man upphandlar skolmat, eller vilken kvalitet vattnet vid din närmsta badplats ska hålla. Faktum är att de flesta av EU:s beslut genomförs på kommunal och regional nivå och märks i vårt vardagliga liv. Det är därför det är så viktigt att vi som engagerar oss i EU-frågor blir fler.

EU är historiens kanske största fredsprojekt och har bidragit till att gränserna för handel och människor har rivits mellan EU:s hundratals miljoner invånare. Sedan inträdet till EU har det blivit lättare för svenska studenter att plugga utomlands och möjligheten för svenska företag att etablera sig internationellt har underlättats. Men i den ekonomiska krisens spår har allt fler nu börjat ifrågasätta värdet med EU. Tidigare i vår presenterade SOM-institutet i Göteborg undersökningsresultat som visade att andelen svenskar som i huvudsak är positivt inställda till vårt EU-medlemskap har sjunkit med 11 procent sedan 2010, från 53 procent till 42 procent.

Det är oroande, eftersom EU nu behövs mer än någonsin tidigare. Ett starkt EU är nödvändigt ur för att vi små, enskilda europeiska länder ska kunna stå oss i den allt hårdare globala konkurrensen. Ett starkt EU, där man hjälps åt att hitta bra gemensamma sätt att lösa de utmaningar som vi står inför, kommer att stå mycket bättre rustat inför framtiden än varje enskilt land för sig. Det gäller allt från näringslivets villkor som vår gemensamma miljö- och klimatpolitik.

EU är inte svaret på alla utmaningar och hinder. Men Nya Moderaterna är övertygade om att ett enat och öppet Europa har många fördelar och möjligheter. Rätt använt kan EU vara ett kraftfullt verktyg för att nå internationella överenskommelser i breda frågor, liksom för att skapa en bättre vardag för fler. Nästa år är det val till Europaparlamentet. Det är ett bra tillfälle att fundera över hur EU påverkar och vilka förändringar du skulle vilja se. För att Europa ska byggas starkt inför framtiden behöver vi bli fler som tror på EU:s kraft. Så kan vi tillsammans göra skillnad, över nationsgränser och i vår närhet.

Eva Lohman (M) Riksdagsledamot, Västernorrlands län
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Riksdagsledamot i Näringsutskottet Kandidat till Europavalet 2014