Skriv ut
Kategori: Insändare
Nyss har det kommit en rapport om att SJ:s styrelseordförande tillsammans med företrädare för SJ:s ägare, dvs svenska staten har dabbat sig ordentligt. Styrelseordföranden har fått arvode, som han egentligen inte skulle ha (ca 0,5 MSEK).Trots att ordföranden själv har varit medskyldig, kommer han att få behålla arvodesbesloppet. Dessutom har staten, som ägare förtigit kritik från företagets revisorer.

Visst finns det skäl att informera allmänheten ordentligt om fadäsen. Ändå skulle det vara en alltför lättköpt seger för medias journalister att nöja sig med den sortens scoop! Vi som betalar TV-licens och för tidningsprenumerationer bör här kräva mer: Hur har ägaren (dvs staten) förvaltat sitt uppdrag att leverera ett väl fungerande trafiksystem till medborgarna?

Har staten organiserat systemet med opreratörer, ägare av banvallar, räls, ledningar, växlar etc på ett rationellt sätt? Har ägaren formulerat uppdraget till styrelsen på sådant sätt att det finns goda chanser att nå målet? Har man utsett de mest kompetenta tillgängliga kvinnorna och männen till företagets styrelse? Vi får nu hoppas att media fortsätter med en djupgående granskning och analys av hur staten sköter sitt trafikpolitiska uppdrag!

Bertil Lindström (M)