Skriv ut
Kategori: Insändare

Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till, det är 17 personer för mycket. Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, larmar nu om platsbrist och att man gång på gång tvingas neka kvinnor skyddat boende. En av orsakerna som man pekar på är att kvinnorna som redan bor på jourerna inte får hjälp med bostäder av kommunerna. Det orsakar stopp i systemet för att fler kvinnor ska kunna få en plats på en kvinnojour. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera! Det räcker inte med att Regeringen tillsätter mer pengar, ändrar lagar och satsar på bättre och mer kunskap om inte kommunerna tar sitt ansvar och gör allt för att hjälpa såväl våldsutsatta kvinnor som män skriver Elisabeth Gisslin Burman (M).

Självklart förstår även vi att det är svårt att snabbt hitta bostäder i storstäder och områden med stor bostadsbrist – men det är ändå inte ett godtagbart skäl för att inte följa lagen. Det finns kommuner med lediga bostäder och som kommun måste man vända på alla stenar för att hitta lösningar för att förhindra att fler kvinnor och män far illa av relationsvåldet. Enligt SKR och utifrån egna intervjuer med personal på kvinnojourer, vet vi exempelvis att det är få kommuner som vänder sig till privata hyresvärdar. Här går det att göra mer.

Vi Moderatkvinnor försöker göra vårt yttersta från vårt håll, där vi under föregående år tog fram en tidning om våld i nära relationer som nu har spridits i 30 000 exemplar runt om i landet. Därtill driver vi på om att personer som är utsatta för våld i nära relationer ska få möjlighet till skyddat boende i annan kommun när hot situationen är särskilt allvarlig. Vidare anser vi att det behövs mer och fler insatser till våldsverkarna så de får hjälp att de komma ifrån sitt destruktiva beteende.

Utöver detta SKA barn som utsätts för våld eller som lever i en situation som präglas av våld alltid få hjälp med att bearbeta sina upplevelser och att de ska ha rätt till ombud under hela rättsprocessen. De senaste åren har regeringen gjort betydande insatser för att förebygga och reducera våld i nära relationer. Man har bland annat inrättat Kvinnofridslinjen som en är nationell stödtelefon för de som är utsatta för hot och våld.

Det har startat ett Nationellt center för kvinnofrid, NCK, som på regeringens uppdrag ska höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Därtill har också bidragen ökat till kvinnojourer. Men om inte kommunerna gör sitt yttersta så hjälper ju inte alla dessa insatser. Så låt oss alla nu hjälpas åt och se till att kvinnojourerna i sitt viktiga jobb slipper neka fler kvinnor skyddat boende!

Elisabet Gisslin Burman (M)