De nya moderaterna och Alliansen tar ansvar för Sverige. Socialdemokraterna lägger i stället skattehöjningar i miljardklassen för att finansiera ökade bidrag till dem som inte jobbar. Det är inte arbetslinjen eller en politik för jobben skriver Eva Lohman (M), riksdagsledamot från Sundsvall.

Kurt Vikberg sprider myter om Alliansens politik i ST 28 april. Han borde i stället se till de hårda fakta som finns: Utanförskapet har minskat med 200 000 personer sedan 2006. Sysselsättningen har ökat med 200 000 personer. De fyra jobbskatteavdragen har sedan 2006 betytt en extra månadslön i disponibel inkomst för en genomsnittlig LO-medlem. Vikberg verkar också totalt ha missat att Europa gått genom ett ekonomiskt stålbad de senaste åren.

Den ekonomiska krisen i många av Europas länder har lett till att dessa nu måste sanera sin ekonomi, skära i välfärden och minska ersättningarna i trygghetssystemen. Spanien, Portugal, Grekland och Italien är bland de länder som drabbats värst, men även Frankrike har nu enorma underskott i sina offentliga finanser och en skuldsättning som närmar sig – eller ligger över - hundra procent av BNP. Sverige ser annorlunda ut. Tack vara en ansvarsfull ekonomisk politik från alliansen kan vi i stället satsa där andra länder måste skära ned.

I budgeten för 2013 satsar regeringen 23 miljarder på utbildning, infrastruktur, forskning och ungas jobbchanser. I vårbudgeten lägger regeringen ytterligare drygt tre miljarder. Inga andra länder är i närheten av att kunna satsa lika mycket som vi. Sedan 2006 har vuxenutbildningen tillförts hela 1,8 miljarder kronor. Nu fortsätter satsningarna och vuxenutbildningen ges hela 7 000 årsplatser. Det handlar om en stor satsning på yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning, det vill säga yrkesvux. År 2012 studerade lite drygt två personer per årsplats inom yrkes- och lärlingsvux.

Om man utgår från denna relation skulle Alliansens nya satsning innebära att närmare 15 000 personer ges utbildning via de 7 000 platser som nu skapas. Samtidigt utökas antalet praktikplatser med 3 000 och inom arbetsmarknadspolitiken föreslås 1 000 nya utbildningsplatser. I tillägg till satsningen på utbildningsplatser föreslår Alliansen, i samband med den ekonomiska vårpropositionen, ytterligare åtgärder för 2013 och 2014 för att dämpa den ökande arbetslösheten och motverka att den biter sig fast.

Åtgärdspaketet rymmer ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll av järnväg under 2013, samt 40 miljoner kronor per år till regionalt tillväxtarbete under 2013 och 2014. Sammantaget satsas därmed drygt 3 miljarder kronor varav den större delen under 2013. De nya moderaterna och Alliansen tar ansvar för Sverige. Socialdemokraterna lägger i stället skattehöjningar i miljardklassen för att finansiera ökade bidrag till dem som inte jobbar. Det är inte arbetslinjen eller en politik för jobben. Det är enbart en klassisk socialdemokratisk bidragslinje som svenska folket två gånger i rad har röstat nej till i allmänna val.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot