I de olika riksdags-partierna finns inpiskare, som ser det som sin uppgift att hålla sina eventuellt bångstyriga partimedlemmar inom fållan, skriver Bertil Linfström(M).

En riksdagsmajoritet har nyligen beslutat att det inte skall vara tillåtet för bilförare att sms-a eller tala i mobiltelefon med apparaten i en hand. Det finns mycket som talar för att beslutet är rimligt. Det borde dock vara anmärkningsvärt att majoriteten består av den samlade oppositionen under det att ledamöterna tillhörande regeringsalliansen röstade mot beslutet. Fördelar sig verkligen åsikterna i denna fråga mellan riksdagens olika ledamöter på detta sätt?

Är frågan av en sådan principiell vikt att den skall avgöras enligt samma mönster, som frågor om skattesatser, regler för sjukpenning erc? I de olika riksdagspartierna finns inpiskare, som ser det som sin uppgift att hålla sina eventuellt bångstyriga partimedlemmar inom fållan. Vårt parlamentariska system behöver ganska ofta – kanske rentav oftast – inpiskarfunktionen. I fallet med mobiltelefonerna borde det dock vara dags att sätta inpiskarna på plats. Nog borde våra riksdagsledamöter emellanåt få tillfälle att använda sitt eget omdöme!

Bertil Lindström (m)