Skriv ut
Kategori: Insändare
I ett antal nyhetsinslag den 4 mars i radio och TV har förekommit en berättelse om att ”domstolar inte rättar sig efter regeringens direktiv”. Dessa nyhetsinslag har gjorts med anledning av debattartikel i Dagens Nyheter författad av justitieminister Beatrice Ask. Hon uttrycker där bekymmer över att det inte tycks ha inträffat några straffskärpningar i praktiken för grova våldsbrott, trots att riksdagen fattat uttryckliga beslut om att grova våldsbrott skall bestraffas strängare än tidigare, skriver Bertil Lindström(M).

Inom journalistutbildningen har viktiga professurer i journalistik fått innehavare med doktorsgrad/doktorsexamen i statsvetenskap. Därmed har vi ett välgrundat skäl att förvänta oss att journalister (som numera till övervägande del har utbildats vid institutioner för journalistutbilning) skall känna till relationen mellan lagstiftning och dömande vid domstolar. Lag stiftas INTE av regeringen utan av riksdagen.

Domstolar följer aldrig direktiv från regeringen men har att rätta sig efter de lagar som har stiftats av riksdagen och som därefter trätt i kraft. Nog kan den stora förekomsten av påståenden i nyhetssändningar om att domstolar inte rättar sig efter regeringsdirektiv ses som ett generande misslyckande för svensk journalistutbildning?

Bertil Lindström (M)