På grund av detta är det av betydelse att vara medveten om att den som inte tänker på sin pension när man är ung får det sämre som gammal. Detta är visdomsord som inte bör viftas bort med en axelryckning, skriver Elisabeth Gisslin Burman(M).

Är du förälder, mor- eller farförälder till en ung tjej/kvinna eller kille/ man kan du göra en insatts genom att resonera och informera dem om att tänka till redan idag för framtiden och ta reda på hur det förhåller sig med pensionsinsättning i det arbete de har. Ungdomar har intervjuats och har svarat att de har kännedom om de i sin anställning har tjänstepension. Det är A och O för framtiden att ta reda på just detta. Tjänstepensionen är den del av pensionssparandet som de flesta anställda omfattas av och som betalas in av arbetsgivaren.

Här kan ungdomarna själva påverka sin situation genom att fråga på arbetsplatsen. Ju fortare desto bättre eftersom de i annat fall behöver se till att det kommer pengar till pensionskontot. Det är också väsentligt att vara aktiv kring vad ditt val innebär för dig som enskild person inom ditt yrke, eftersom en del eller hela tjänstepensionen kan placeras av dig själv. På sikt handlar det om pengar som du samlat på sig och som blir din pension den dag du går hem från arbetet. I dessa tider då man äntligen har börjat lyfta upp pensioner i teveprogram om AP fondernas bildande under 60 talet och hanterande och placerande av människors framtida pensioner.

Hur man föreslog ett tak för att begränsa utfallet om det inte kom in tillräckligt med skattekronor till staten. Vi kan idag se resultatet hur det gick med återbetalningen av de pengarna och hur de utfallit för framförallt kvinnor som varit hemma med barnen utan en tanke på hur det påverkar deras framtida pensioner. På grund av detta är det av betydelse att vara medveten om att den som inte tänker på sin pension när man är ung får det sämre som gammal. Detta är visdomsord som inte bör viftas bort med en axelryckning. För länge sedan var det de bästa 15 åren som räknades, men så är det inte i dag, istället är det all den tid vi lägger på arbetet som ska ge oss pension. Ibland får man betalt med insättning från arbetsgivaren, och ibland går pensionsdelen ut till arbetstagaren med lönen. Det gäller att vara uppmärksam på om man får ut pengar för att själv sätta undan till pensionen.

Det är också viktigt att vara aktiv kring vad pensionsvalet innebär för mig som enskild inom mitt yrke, då en del eller hela tjänstepensionen kan placeras av dig själv. På sikt handlar det om pengar som individen samlat på sig och som blir pension den dag man går hem från arbetet. Det är lika betydelsefullt att tänka tanken när man går från att vara anställd till att bli sin egen t ex konsult, frisör eller torghandlare. Det finns i dag också egenanställningar där man är på jobbet varje dag med övriga arbetskamrater men man har en så kallad egenanställning som innebär att arbetsplatsen betalar dig som om du är ditt eget lilla företag. Vanligt i frisör yrket att man hyr stol, alltså har sin egen arbetsplats inhyrd hos någon annan. Det är också av vikt att fundera på hur man ska göra med pensionsrätter den dag man bildar familj.

Fortfarande är det kvinnan som är mer hemma med barnen än männen, det börjar successivt bli en förändrig att också männen tar ett större ansvar och delar föräldraledighet, därför är det angeläget att också hemmavarande män/killar har i åtanke sin framtida pension. Det gäller såväl i småbarnsåren som vid barnsjukdom. Det gäller också frivillig deltid där tjejen/kvinnan oftast är den som är hemma. I de lägena kan man i familjen besluta sig för att dela på pensionsrätter så att den som avstår inkomst för familjen också får del av pension från den heltidsarbetande förälderns del. Därför är rådet att redan vid unga år tänka efter hur du vill ha det med din pension den dag det blir dags för dig att pensionera dig, något som känns väldigt avlägset när man är ung men kan blir grymt påtagligt den dag du står inför fakta.

Elisabeth Gisslin Burman (M)