I en debatt i SVT:s Aktuellt den 4 december mellan barnpsykologen Eva Rusz och riksdagsledamoten Rossanna Dinamarca (v) fick jag en stark indikation i återfall till stalinistisk acceptans av ”mänskligt svinn”, skriver Bertil Lindström(M).

Företrädare för Vänsterpartiet – inklusive förre partiordföranden Lars Ohly – har undanbett sig att kallas för ”kommunister”, något som vi andra då bör respektera. Åtminstone för mig var ett karakteristikum särskilt frånstötande för vad tidigare kommunism stod för: Stalinism innebar att ”mänskligt svinn” (döda eller gravt skadade människor) accepterades, när man ville nå mål, som man ansåg vara särskilt viktiga för helheten.

I en debatt i SVT:s Aktuellt den 4 december mellan barnpsykologen Eva Rusz och riksdagsledamoten Rossanna Dinamarca (v) fick jag en stark indikation i återfall till stalinistisk acceptans av ”mänskligt svinn”. Eva Rusz hävade bestämt att mycket små förskolebarn (ca ett år gamla) kan drabbas av skadlig utveckling av sina hjärnor, om de hamnar i mycket stora barngrupper, blir överstimulerade samt i lägen, där de har svårt att anknyta till andra (särskilt vuxna) människor.

Rosanna Dinamarca bestred egentligen aldrig barnpsykologens påstående, men hävdade ändå med eftertryck att det finns belägg för positiva effekter av förskolevistelse på utvecklingen av yngre förskolebarn. Dinamarca stödde sig på statsitiska sammanställningar, där förekomst av skadlig utveckling blivit helt dolda i hennes statsitikredovisning. Trots att Dinamarca aldrig gick i närkamp med de omständigheter, som Rusz pekade på, blev debatten mycket upplysande. Tills vidare vill jag bock tro att Dinamarca är ensam om sin inställning. Vad säger hennes partikamrater?

Bertil Lindström (M)