Jag är därför glad att reger­ingen nu satsar 1,3 miljarder från år 2013 för att stötta kommunerna som tar emot anhöriginvandrare. Det är en välkommen satsning som förhoppningsvis gör att fler kommuner nu ställer sig positiva till mottagandet skriver Eva Lohman(M).

Tack vare regeringens samverkan med Miljöpartiet kring migrationsfrågorna är det nu möjligt för den som har anhöriga i Sverige att genom dna-teknik uppvisa släktskap och få tillstånd att komma som anhöriginvandrare. Härom veckan kunde vi läsa om Fartun Salim Salid som efter två års väntan fått återförenas med sina barn tack vare anhöriginvandring fått möjlighet att komma och bo med sin mamma här i Sundsvall. Hos många kommuner finns nu en oro för att ett ökat antal anhöriginvandrare kommer att innebära stora kostnader för dem själva.

Jag är därför glad att reger­ingen nu satsar 1,3 miljarder från år 2013 för att stötta kommunerna som tar emot anhöriginvandrare. Det är en välkommen satsning som förhoppningsvis gör att fler kommuner nu ställer sig positiva till mottagandet. Vi ska vara stolta över att Sundsvall och Västernorrland fortsätter att vara föregångare när det gäller att ta emot asylsökande och nu även anhöriginvandrare. Med fortsatta satsningar på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder kan vi se till så att de som kommer hit snabbare kommer in på arbetsmarknaden, skapa sig en egen försörjning och en trygg tillvaro för sig själva och sina familjer.

Eva Lohman (M)