Socialtjänstens underskott för 2003 kommer att vara i storleksordningen 45 miljoner. Förra årets underskott var drygt 28 miljoner för att inte tala om åren innan 2002. Förvaltningen är som läckande kranar. Man byter packning på en och så går det ett tag innan det är dags att byta nästa packning och så fortsätter det och för varje ny packning som ska bytas ut är läckaget större. Det droppar i början sedan rinner det rakt igenom. Det ska till nya grejer för att få det att fungera. Det skriver Eva Lohman och Andreas Jonsson, moderata ledamöter i Socialnämnden, i en debattartikel med anledning av socialtjänstens underskott.

Så är det med socialtjänsten också – man måste tänka nytt. Nya vägar måste prövas för att man ska få en organisation som är effektiv. Vår utgångspunkt för äldreomsorgen är att varje människa ska ha rätt till en värdig och trygg ålderdom och att varje människas behov och önskemål respekteras.

Brukar- och klientperspektivet ska överges och istället bör man gå till sig själv och fundera över hur man vill ha det på äldre dar. Sedan kan man fråga andra. Förmodligen kommer man att finna att en del önskemål är gemensamma men att en del är individuella. Bara för att man är äldre har inte den egna viljan som man hade som ung försvunnit. Detta är utgångspunkten för hur moderaterna vill utforma äldreomsorgen. Den ska grundas på just de individuella önskemålen.

Morgondagens äldre kommer att fråga efter olika alternativ, de är vana vid att ställa krav, de är medvetna om sina rättigheter, de kommer att kräva att få vara med och påverka, de kommer att vilja vara med om att bestämma vem som man öppnar sin dörr för och de kommer att kräva äldreomsorg efter egna önskemål. De kommer definitivt inte att inrätta sig i vård- och omsorgssystem som inte fungerar. Om de individuella önskemålen är utgångspunkten är det inte längre möjligt att producera tjänsterna från kommunala monopol. Även de som arbetar med äldre människor måste få ökat inflytande och förtroende över sin arbetssituation. Personal i privatägda vårdföretag tjänar mer och är mer nöjda med sin arbetsgivare och med sina jobb.

Ledarskapet är tydligare och sjukskrivningsdagarna färre. Dessutom får man en ny arbetsmarknad för denna personalgrupp. Är inte en arbetsgivare bra finns det andra att söka jobb hos. Vi moderater vet att det är dags att öppna upp de kommunala monopolen, lite nytänkande och utveckling av verksamheterna är nödvändig för att möta morgondagens äldre på ett värdigt sätt. Det är gårdagens tänkesätt som styr dagens och morgondagens behov och det måste rättas till.

Eva Lohman
Andreas Jonsson
moderata ledamöter i Socialnämnden