Sverige är ett bra land att växa upp, leva och bo i. Så måste det också bli för dem som blivit gamla och behöver lite mer hjälp för att klara vardagen. Alltför ofta reduceras äldreomsorgen till en fråga om pengar när det egentligen är innehållet och värdigheten i vården som borde vara i fokus skriver Eva Lohman och Magnus Sjödin.

Arbetet med att förbättra omsorgen måste börja i de små, konkreta handlingarna – inte långa tioårsplaner. Till exempel borde det vara en självklarhet att våra gamla får komma ut i friska luften regelbundet. Det ska inte krävas någon lagstiftning för det. Egentligen kräver normal anständighet att det finns tid för promenader och en stund i solen.

Ett annat område som borde förbättras är maten, alltför ofta kommer rapporter om att äldre äter för dåligt. Anledningen kan vara flera men många pekar på att maten som serveras är långt ifrån sådan de är vana vid både när det gäller kvalitet, smak och utseende. Trots att frisk luft och god mat påverkar hälsan förblir önskningar om en promenad i solen eller mat som känns hemlagad en dröm för allt för många. Det är brister vi vill ta bort på, bl.a. genom att ge äldre och deras anhöriga möjlighet att kunna välja den omsorg och vårdgivare som kan erbjuda det som de efterfrågar.

Alla har olika önskningar och behov, det måste bli möjligt att hitta den omsorg och det boende som passar dem, även på ålderns höst.

Eva Lohman (m) Ledamot i Socialnämnden Sundsvalls kommun
Magnus Sjödin (m) Oppositionsråd Sundsvalls kommun