Är man chef så har man alltid det övergripande ansvaret som innebär att information och rutiner når ut till hela organisationen. Men framförallt har man ett ansvar för att säkerställa att den verkligen har gjort det skriver Eva Lohman och MagnusSjödin.

Under sommaren inträffade det som inte får hända. Människor som är i behov av samhällets hjälp och stöd råkade väldigt illa ut när hemtjänsten inte fungerade. Denna gång slutade det på värsta tänkbara sätt med dödsfall och svåra skador som följd. Det som är än värre i hela denna historia är att det inte bara hände en gång, vilket vore illa nog utan tre gånger inom loppet av en månad.

Snabbt ryckte socialtjänstens ledning ut och vidtog åtgärder i form av att man varslade fem anställda om uppsägning på grund av det som inträffat. Det är bra att man reagerar, men att bara lägga ansvaret på personalen är att göra det för lätt för sig. Visst, berörd personal har ett stort ansvar men det har även ledningen, både politiker och tjänstemän. Är man chef så har man alltid det övergripande ansvaret som innebär att information och rutiner når ut till hela organisationen.

Men framförallt har man ett ansvar för att säkerställa att den verkligen har gjort det. Oavsett vad som sagts om att det finns rutiner inom organisationen så har det uppenbarligen inte fungerat. Socialnämnden har efter dessa händelser tagit beslut om att en extern och oberoende utredning skall tillsättas. Det är bra men är endast ett första steg mot att göra hemtjänsten bättre och framför allt säkrare för de som är i behov av den. Ett andra steg är att se över hela organisationsformen för hemtjänsten. Är det t ex rimligt att vi idag bara har en utförare av hemtjänst, nämligen Sundsvalls kommun.

Vi moderater tror inte det. Som vi ser det vore det mycket bättre om vi kan erbjuda Sundsvallsborna flera olika utförare av hemtjänst. Då skulle de som idag av en eller annan anledning kanske är missnöjda med kommunens hemtjänst kunna byta hemtjänstgivare. Idag är man hänvisade att ta det man får på grund av politisk ideologi. Det är dags att vi flyttar makten från politiker och tjänstemän till medborgarna.

Magnus Sjödin Oppositionsråd (m) Sundsvalls kommun
Eva Lohman (m) Ledamot av socialnämnden Sundsvalls kommun