Att inte ens veta hur stora driftskostnaderna blir visar på en arrogans mot medborgarna då det är deras pengar som man leker med, skriver moderaternas oppositionsråd Magnus Sjödin i detta insändarinlägg.

Kommunledningen driver sakta men säkert scenhusprojektet vidare. Detta trots att det finns en rad frågetecken som kan komma att äventyra hela projektet. Frågetecken som socialdemokratin inte låtsas om. Vi moderater har hela tiden varnat för att scenhuset kommer att kosta mer för skattebetalarna än vad man planerat och budgeterat för.

Tyvärr kan vi redan nu - trots att första spadtaget inte är taget för bygget - se att våra farhågor kan komma att besannas. Ekonomiskt är det idag oklart hur stora driftskostnaderna för huset blir samt hur mycket dyrare det nya upplägget med Skanska kan komma att bli för kommunen. Grundläggande frågor som måste få ett svar innan spaden sätts i jorden.

Det är anmärkningsvärt hur lättsinnigt majoritetspartierna handhar hela detta ärende. Att kommunledningen inte har kontroll över sådana grundläggande detaljer är under all kritik. Som jag ser det måste det vara ett grundkrav att innan man tar beslut ha hela bilden klar för sig när det rör sig om en så pass stor investering som i detta fall.

Att inte ens veta hur stora driftskostnaderna blir visar på en arrogans mot medborgarna då det är deras pengar som man leker med. Margareta Johansson måste stiga fram och lägga korten på bordet, för hon som ansvarig politiker bör väl ha helhetssynen för projektet, eller? Till detta kommer att socialdemokratin vill gena över den demokratiska processen genom att försöka genomföra detta jätteprojekt som ett simpelt bygglovsärende. Detta bara för att slippa en detaljplaneändring som kan komma att fördröja bygget.

Det är något som inte stämmer om kommunen för all framtid kan förändra Sundsvalls unika stadskärna på samma enkla sätt som om jag eller någon annan medborgare skulle ansöka om att bygga ett garage eller altan. Planeringen för Sundsvalls centrum är värd ett bättre öde än så. Så länge den nuvarande situationen i scenhusprojeket är så här förvirrad och kaotisk finns det inget annat att göra än att stoppa projektet och lägga det på is tills bilden klarnar. Det är det minsta man kan begära då det är våra gemensamma resurser i form av skattemedel man hanterar.

Magnus Sjödin (m) oppositionsråd