Skriv ut
Kategori: Artiklar

Regeringen har haft en månad på sig att agera på Moderaternas förslag om att ta bort elskatten under januari och februari. Regeringen har valt att inte agera. Därför väljer Moderaterna nu att lägga förslag i riksdagen för att tillfälligt ta bort elskatten. Staten ska inte tjäna på det rekordhöga elpriset – dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen. Nu hoppas vi att fler partier ställer sig bakom förslaget.

 

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt.

Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion har avvecklats av nuvarande regering. Det ger höga pristoppar. Orsakerna till det höga elpriset i Sverige beror till stor del på nedlagda elproduktionsanläggningar, däribland avvecklingen av Ringhals reaktorer, som även skapar begränsningar i överföringskapaciteten i stamnätet.

Isläggningarna har tillfälligt minskat produktionen i vattenkraften och nu när det är kallare har även vindkraftsproduktionen minskat. Europeiska länders beroende av fossila energikällor påverkar även priserna i Sverige.

Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året. En stor andel av EU:s medlemsländer har under de senaste veckorna vidtagit olika former av åtgärder för att mildra effekterna på hushållens ekonomi när elen har blivit dyrare – däribland i form av skattelättnader på el, tillfälliga bidrag och prisregleringar. Den svenska regeringen har däremot inte agerat utan i stället förmanat svenska hushåll om att de borde ha bundit sina elavtal. Det är inte rimligt att svenska hushåll ska bära kostanden för regeringens misslyckade energipolitik.

(Egentligen sänks skatten till EU:s miniminivå, 1 öre/kWh, en sänkning med 97 %.)