I somras höll nästan hela Sveriges cementproduktion på att gå omkull, efter regeringens vårdslösa hantering av Cementa.
Nu – bara några veckor senare – står vi inför nästa hot, direkt orsakat av regeringen. Om inte regeringen under de närmsta dagarna fattar beslut om slutförvar och utökat mellanförvar av kärnavfall, kan svensk kärnkraft komma att snabbavvecklas om tre år. Om sju år kommer då all kärnkraft, 30 procent av all svensk elproduktion, vara nedstängd.

Frågan handlar alltså om att regeringen måste godkänna Svensk kärnbränslehanterings (SKB) begäran om att bygga ett slutförvar vid Forsmark för kärnbränsle och att utöka mellanlagret i Oskarshamn. Experterna vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har sagt ja, precis som de berörda kommunerna Oskarshamn och Östhammar, där Forsmark ligger.

Men trots att regeringen har haft flera år på sig att fatta detta helt nödvändiga beslut har man fördröjt det in i det längsta. Nu handlar det om dagar innan det i praktiken är för sent: Om regeringen förhalar beslutet eller väljer att endast fatta beslut om delar av ansökan riskerar svensk kärnkraft att tvingas börja stänga 2024. Det är väldigt kort tid att säkra tillräckligt med el för svensk industri och ett direkt hot mot elektrifieringen och klimatomställningen.

Det verkar inte bättre än att Socialdemokraterna låter Miljöpartiet försöka avveckla kärnkraften bakvägen. Det är problematiskt av flera skäl – det mest uppenbara är att kärnbränslet måste förvaras, alldeles oavsett vad man tycker om kärnkraft. Men frågan är också hur regeringen ska ersätta all den el som inte längre kommer produceras om kärnkraftverken tvingas läggs ned. 30 procent av Sveriges energiproduktion står på spel – det är bråttom nu.

Visst behövs även vindkraft. Men vindkraft behöver kärnkraft för att fungera – utan kärnkraft sätts elsystemets grundläggande funktioner ur spel. Utan kärnkraft kommer det inte gå att både förse alla med el och hålla systemet stabilt. I en sådan situation kommer Svenska kraftnät behöva koppla bort el i delar av landet, enligt ett rullande schema. Med andra ord kommer vi få återkommande strömavbrott för att begränsa förbrukningen. Det skulle förändra vardagen på ett ganska dramatiskt sätt för folk i allmänhet, särskilt i ett läge där samhället behöver mer el för att ställa om från fossilt till fossilfritt. Det kommer också bli svårt att importera och exportera el mellan våra grannländer och inom Sverige.

De förödande ekonomiska effekterna av en sådan utveckling går knappt att överblicka, och förutsättningarna för att ställa om samhället skulle försämras radikalt. Man häpnar över hur ovarsamt en regering kan hantera sitt lands egen industri och hela Sveriges behov av stabil elförsörjning.

Vi måste få ordning på Sverige. Vill du också ta ställning för svensk kärnkraft? Skriv upp dig här: https://www.maktskifte.nu/karnkraft